Tây Ninh: Đoàn viên, NLĐ hưởng ứng chiến dịch hiến máu tình nguyện năm 2020

Lực lượng cán bộ, công chức, viên chức, lao động tỉnh tham gia buổi hiến máu nhân đạo. Ảnh: LĐLĐ Tây Ninh cung cấp
Lực lượng cán bộ, công chức, viên chức, lao động tỉnh tham gia buổi hiến máu nhân đạo. Ảnh: LĐLĐ Tây Ninh cung cấp
Lực lượng cán bộ, công chức, viên chức, lao động tỉnh tham gia buổi hiến máu nhân đạo. Ảnh: LĐLĐ Tây Ninh cung cấp
Lên top