Đảng luôn tạo điều kiện để Công đoàn Việt Nam thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trao quà cho công nhân lao động  tại Công ty CP May Hưng Long 2 (Hưng Yên) trong chương trình "Tết Sum vầy" tháng 2.2018. Ảnh: Hải Nguyễn
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trao quà cho công nhân lao động tại Công ty CP May Hưng Long 2 (Hưng Yên) trong chương trình "Tết Sum vầy" tháng 2.2018. Ảnh: Hải Nguyễn
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trao quà cho công nhân lao động tại Công ty CP May Hưng Long 2 (Hưng Yên) trong chương trình "Tết Sum vầy" tháng 2.2018. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top