Ấm áp “Tết Sum vầy”

Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trao quà cho đối tượng gia đình chính sách, công nhân lao động ở Trà Vinh. Ảnh: TR.L
Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trao quà cho đối tượng gia đình chính sách, công nhân lao động ở Trà Vinh. Ảnh: TR.L
Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trao quà cho đối tượng gia đình chính sách, công nhân lao động ở Trà Vinh. Ảnh: TR.L
Lên top