Cuộc thi “Tiếng hát Công nhân” lần thứ II năm 2020

Chương trình văn nghệ của công nhân lao động Hà Nội. Ảnh: Đỗ Phương
Chương trình văn nghệ của công nhân lao động Hà Nội. Ảnh: Đỗ Phương
Chương trình văn nghệ của công nhân lao động Hà Nội. Ảnh: Đỗ Phương
Lên top