LĐLĐ huyện Lắk, Đắk Lắk: Chăm lo cho NLĐ trong Tháng Công nhân

Hình ảnh hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động nhân Tháng Công nhân năm 2020 của LĐLĐ huyện Lắk. Ảnh: Lin Xong
Hình ảnh hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động nhân Tháng Công nhân năm 2020 của LĐLĐ huyện Lắk. Ảnh: Lin Xong
Hình ảnh hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động nhân Tháng Công nhân năm 2020 của LĐLĐ huyện Lắk. Ảnh: Lin Xong
Lên top