Mục tiêu 100% cán bộ Công đoàn tham gia tập huấn tác hại thuốc lá

Các tài liệu phòng chống tác hại thuốc lá. Ảnh: Hồng Chiến
Các tài liệu phòng chống tác hại thuốc lá. Ảnh: Hồng Chiến
Các tài liệu phòng chống tác hại thuốc lá. Ảnh: Hồng Chiến
Lên top