BÌNH DƯƠNG:

Cty cắt thưởng sản lượng, hơn 300 công nhân ngừng việc phản đối

CN ngừng việc yêu cầu Cty phải trả đủ lương như trước - Ảnh: CN cung cấp
CN ngừng việc yêu cầu Cty phải trả đủ lương như trước - Ảnh: CN cung cấp
CN ngừng việc yêu cầu Cty phải trả đủ lương như trước - Ảnh: CN cung cấp
Lên top