Công nhân Valey View-Đà Nẵng yên tâm khi nhận được bồi thường thỏa đáng

Ảnh:TT
Ảnh:TT