Quảng Nam: Thưởng tết thấp, hơn 5 nghìn công nhân phản ứng

Hàng nghìn công nhân tập trung nghỉ việc phản đối. Ảnh: LP
Hàng nghìn công nhân tập trung nghỉ việc phản đối. Ảnh: LP
Hàng nghìn công nhân tập trung nghỉ việc phản đối. Ảnh: LP
Lên top