TP.Hồ Chí Minh: Gần 600 công nhân ngừng việc vì lo... mất Tết

Công nhân Cty TNHH Nam Phương ngừng việc, yêu cầu chủ doanh nghiệp xuất hiện cam kết trả lương.Ảnh: L.T
Công nhân Cty TNHH Nam Phương ngừng việc, yêu cầu chủ doanh nghiệp xuất hiện cam kết trả lương.Ảnh: L.T
Công nhân Cty TNHH Nam Phương ngừng việc, yêu cầu chủ doanh nghiệp xuất hiện cam kết trả lương.Ảnh: L.T