Công tác nữ công luôn là linh hồn của hoạt động công đoàn

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hồng - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - chủ trì toạ đàm. Ảnh: X.H
Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hồng - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - chủ trì toạ đàm. Ảnh: X.H
Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hồng - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - chủ trì toạ đàm. Ảnh: X.H

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM