Công nhân về quê, doanh nghiệp khốn đốn

Bảo đảm an sinh là một trong những giải pháp thiết yếu để thu hút NLĐ sớm quay trở lại làm việc. Ảnh: Đức Long
Bảo đảm an sinh là một trong những giải pháp thiết yếu để thu hút NLĐ sớm quay trở lại làm việc. Ảnh: Đức Long
Bảo đảm an sinh là một trong những giải pháp thiết yếu để thu hút NLĐ sớm quay trở lại làm việc. Ảnh: Đức Long
Lên top