Long An: Quá tải các điểm xét nghiệm để người lao động vào TPHCM làm việc

Cảnh chờ đợi để đến lượt xét nghiệm. Ảnh: K.Q
Cảnh chờ đợi để đến lượt xét nghiệm. Ảnh: K.Q
Cảnh chờ đợi để đến lượt xét nghiệm. Ảnh: K.Q
Lên top