Công nhân cười “thả ga”- nhận quà trong Tết sum vầy

Công nhân cười “thả ga”- nhận quà trong Tết sum vầy. Ảnh: QĐ
Công nhân cười “thả ga”- nhận quà trong Tết sum vầy. Ảnh: QĐ
Công nhân cười “thả ga”- nhận quà trong Tết sum vầy. Ảnh: QĐ
Lên top