Chúc mừng năm mới 2020
Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng

Trao quà Tết Sum vầy cho công nhân khó khăn

Trao quà của Mitraco cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn.
Trao quà của Mitraco cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn.
Trao quà của Mitraco cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn.
Lên top