Công đoàn TKV nghe phản ánh công tác 6 tháng đầu năm 2020

Công đoàn TKV nghe báo cáo phản ánh các đơn vị vùng Uông Bí - Đông Triều. Ảnh: Phạm Văn Tiến.
Công đoàn TKV nghe báo cáo phản ánh các đơn vị vùng Uông Bí - Đông Triều. Ảnh: Phạm Văn Tiến.
Công đoàn TKV nghe báo cáo phản ánh các đơn vị vùng Uông Bí - Đông Triều. Ảnh: Phạm Văn Tiến.
Lên top