Công đoàn TKV tặng quà con công nhân dịp Tết Thiếu nhi 1.6

Nhân dịp Tết thiếu nhi 1.6, Công đoàn TKV tặng cho các con công nhân. Nguồn: TKV
Nhân dịp Tết thiếu nhi 1.6, Công đoàn TKV tặng cho các con công nhân. Nguồn: TKV
Nhân dịp Tết thiếu nhi 1.6, Công đoàn TKV tặng cho các con công nhân. Nguồn: TKV
Lên top