Công ty Nhôm Lâm Đồng - TKV:

Hỗ trợ sửa chữa, xây nhà cho Công nhân có hoàn cảnh khó khăn

Lãnh đạo và Công đoàn Công ty Nhôm Lâm Đồng - TKV đã tổ chức thăm hỏi, trao tiền hỗ trợ sửa chữa, xây nhà ở cho CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn. Nguồn: TKV
Lãnh đạo và Công đoàn Công ty Nhôm Lâm Đồng - TKV đã tổ chức thăm hỏi, trao tiền hỗ trợ sửa chữa, xây nhà ở cho CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn. Nguồn: TKV
Lãnh đạo và Công đoàn Công ty Nhôm Lâm Đồng - TKV đã tổ chức thăm hỏi, trao tiền hỗ trợ sửa chữa, xây nhà ở cho CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn. Nguồn: TKV
Lên top