Công đoàn phải là lựa chọn đầu tiên của người lao động

Đồng chí Trương Thị Mai – Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương - phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Bảo Hân.
Đồng chí Trương Thị Mai – Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương - phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Bảo Hân.
Đồng chí Trương Thị Mai – Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương - phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Bảo Hân.
Lên top