Tổng kết công tác Công đoàn khối trường năm học 2019 - 2020

Ông Trần Quang Huy, Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam trao Cờ thi đua cho các tập thể, cá nhân. Ảnh: Thuỳ Linh
Ông Trần Quang Huy, Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam trao Cờ thi đua cho các tập thể, cá nhân. Ảnh: Thuỳ Linh
Ông Trần Quang Huy, Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam trao Cờ thi đua cho các tập thể, cá nhân. Ảnh: Thuỳ Linh
Lên top