Công đoàn các Khu công nghiệp Bình Thuận tổ chức hội thao CNVCLĐ

Trao hoa và cờ lưu niệm cho các đoàn tham dự Lễ Khai mạc Hội thao CNVCLĐ Ảnh: Công đoàn Bình Thuận
Trao hoa và cờ lưu niệm cho các đoàn tham dự Lễ Khai mạc Hội thao CNVCLĐ Ảnh: Công đoàn Bình Thuận
Trao hoa và cờ lưu niệm cho các đoàn tham dự Lễ Khai mạc Hội thao CNVCLĐ Ảnh: Công đoàn Bình Thuận
Lên top