Công đoàn ngành Y tế Đà Nẵng có Chủ tịch mới

Bà Trần Thanh Thủy nhận quyết định chỉ định làm Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế Đà Nẵng. Ảnh: Trà Giang
Bà Trần Thanh Thủy nhận quyết định chỉ định làm Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế Đà Nẵng. Ảnh: Trà Giang
Bà Trần Thanh Thủy nhận quyết định chỉ định làm Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế Đà Nẵng. Ảnh: Trà Giang
Lên top