Con số 80% người lao động Đà Nẵng nhận hỗ trợ gói 62.000 tỉ ở đâu ra?

80% người lao động đã nhận hỗ trợ từ gói 62.000 tỉ của Chính phủ. Ảnh: Quế Chi
80% người lao động đã nhận hỗ trợ từ gói 62.000 tỉ của Chính phủ. Ảnh: Quế Chi
80% người lao động đã nhận hỗ trợ từ gói 62.000 tỉ của Chính phủ. Ảnh: Quế Chi
Lên top