Bộ Y tế chi viện chuyên gia điều trị COVID-19 cho Huế, Quảng Nam

Thành viên của Tổ công tác Trường Đại học Y Hà Nội trao đổi chuyên môn về xét nghiệm với các cán bộ y tế Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam. Ảnh: Bộ Y tế
Thành viên của Tổ công tác Trường Đại học Y Hà Nội trao đổi chuyên môn về xét nghiệm với các cán bộ y tế Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam. Ảnh: Bộ Y tế
Thành viên của Tổ công tác Trường Đại học Y Hà Nội trao đổi chuyên môn về xét nghiệm với các cán bộ y tế Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam. Ảnh: Bộ Y tế
Lên top