LĐLĐ Đà Nẵng được 9 tập đoàn, tổng công ty hỗ trợ chống COVID-19

LĐLĐ Đà Nẵng tiếp nhận tài trợ. Ảnh: Trà Giang
LĐLĐ Đà Nẵng tiếp nhận tài trợ. Ảnh: Trà Giang
LĐLĐ Đà Nẵng tiếp nhận tài trợ. Ảnh: Trà Giang
Lên top