Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu:

Công đoàn lắng nghe, phản ánh kịp thời ý kiến người lao động

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: P.N.L
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: P.N.L
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: P.N.L
Lên top