Góp ý dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi):

Cần quy định giới hạn giờ làm thêm theo tuần

Ước muốn của nhiều người lao động là được tăng thêm thu nhập hằng tháng ổn định để đảm bảo cuộc sống mà không cần phải làm thêm quá nhiều. (ảnh minh họa). Ảnh: QUẾ CHI
Ước muốn của nhiều người lao động là được tăng thêm thu nhập hằng tháng ổn định để đảm bảo cuộc sống mà không cần phải làm thêm quá nhiều. (ảnh minh họa). Ảnh: QUẾ CHI
Ước muốn của nhiều người lao động là được tăng thêm thu nhập hằng tháng ổn định để đảm bảo cuộc sống mà không cần phải làm thêm quá nhiều. (ảnh minh họa). Ảnh: QUẾ CHI
Lên top