GÓP Ý DỰ THẢO BỘ LUẬT LAO ĐỘNG SỬA ĐỔI:

Vẫn “nóng” tuổi nghỉ hưu, giờ làm thêm, giờ làm việc

Công nhân lao động trực tiếp không muốn tăng tuổi nghỉ hưu. Ảnh: NAM DƯƠNG
Công nhân lao động trực tiếp không muốn tăng tuổi nghỉ hưu. Ảnh: NAM DƯƠNG
Công nhân lao động trực tiếp không muốn tăng tuổi nghỉ hưu. Ảnh: NAM DƯƠNG
Lên top