LĐLĐ HUYỆN PHÚ VANG:

Chung tay ủng hộ vật tư, nhu yếu phẩm phòng chống dịch COVID-19

LĐLĐ huyện Phú Vang chung tay ủng hộ vật tư, nhu yếu phẩm phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: Đình Phô.
LĐLĐ huyện Phú Vang chung tay ủng hộ vật tư, nhu yếu phẩm phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: Đình Phô.
LĐLĐ huyện Phú Vang chung tay ủng hộ vật tư, nhu yếu phẩm phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: Đình Phô.
Lên top