Vaccine COVID-19 của Việt Nam đang được sản xuất để thử nghiệm lâm sàng

Chuyên gia VABIOTECH nghiên cứu vaccine COVID-19. Ảnh: Thùy Linh- Thanh Chân
Chuyên gia VABIOTECH nghiên cứu vaccine COVID-19. Ảnh: Thùy Linh- Thanh Chân
Chuyên gia VABIOTECH nghiên cứu vaccine COVID-19. Ảnh: Thùy Linh- Thanh Chân
Lên top