Phú Thọ: Tập huấn công tác tuyên giáo cho hơn 100 cán bộ công đoàn

Đồng chí Vũ Mạnh Tiêm – Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tổng LĐLĐ Việt Nam trao đổi, truyền đạt về nội dung công tác Tuyên giáo. Ảnh: Hoàng Tuấn.
Đồng chí Vũ Mạnh Tiêm – Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tổng LĐLĐ Việt Nam trao đổi, truyền đạt về nội dung công tác Tuyên giáo. Ảnh: Hoàng Tuấn.
Đồng chí Vũ Mạnh Tiêm – Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tổng LĐLĐ Việt Nam trao đổi, truyền đạt về nội dung công tác Tuyên giáo. Ảnh: Hoàng Tuấn.
Lên top