Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường thăm và chúc tết nguyên lãnh đạo Đảng và nguyên lãnh đạo tổ chức Công đoàn

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường chúc Tết đồng chí Lê Khả Phiêu- nguyên Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 11.2
Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường chúc Tết đồng chí Lê Khả Phiêu- nguyên Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 11.2
Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường chúc Tết đồng chí Lê Khả Phiêu- nguyên Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 11.2

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM