Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Hàng trăm công nhân vui mừng về quê đón Tết trên chuyến tàu “nghĩa tình”