Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường: “Không để người lao động nào không có tết”

Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường khẳng định: "Ở đâu có đoàn viên, CNLĐ gặp khó, ở đó có Công đoàn”. Ảnh: Đăng Huỳnh
Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường khẳng định: "Ở đâu có đoàn viên, CNLĐ gặp khó, ở đó có Công đoàn”. Ảnh: Đăng Huỳnh
Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường khẳng định: "Ở đâu có đoàn viên, CNLĐ gặp khó, ở đó có Công đoàn”. Ảnh: Đăng Huỳnh
Lên top