Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Bùi Văn Cường dự lễ ký kết quy chế phối hợp giữa CĐ Dầu khí Việt Nam và LĐLĐ Cà Mau

Công đoàn Dầu khí Việt Nam và LĐLĐ Cà Mau ký kết quy chế phối hợp sáng 19.11
Công đoàn Dầu khí Việt Nam và LĐLĐ Cà Mau ký kết quy chế phối hợp sáng 19.11
Công đoàn Dầu khí Việt Nam và LĐLĐ Cà Mau ký kết quy chế phối hợp sáng 19.11
Lên top