Chính sách đối với cán bộ Công đoàn cơ sở chưa thực sự thỏa đáng

Ông Phan Thanh Hải - Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Điện tử Meiko Việt Nam (ngoài cùng bên trái)- hướng dẫn Tổ an toàn COVID-19. Ảnh: CĐHN
Ông Phan Thanh Hải - Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Điện tử Meiko Việt Nam (ngoài cùng bên trái)- hướng dẫn Tổ an toàn COVID-19. Ảnh: CĐHN
Ông Phan Thanh Hải - Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Điện tử Meiko Việt Nam (ngoài cùng bên trái)- hướng dẫn Tổ an toàn COVID-19. Ảnh: CĐHN
Lên top