Tổng LĐLĐVN chi hỗ trợ khẩn cấp cho cán bộ CĐ, NLĐ bị ảnh hưởng COVID-19

Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội trao hỗ trợ đoàn viên, người lao động tỉnh Bắc Giang chiều 19.5.  Ảnh: CĐHN
Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội trao hỗ trợ đoàn viên, người lao động tỉnh Bắc Giang chiều 19.5. Ảnh: CĐHN
Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội trao hỗ trợ đoàn viên, người lao động tỉnh Bắc Giang chiều 19.5. Ảnh: CĐHN
Lên top