LĐLĐ Thành phố Hà Nội hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng dịch COVID-19

Các công nhân lao động trao đổi về các quy định phòng, chống COVID-19 tại doanh nghiệp. Ảnh: Ngọc Ánh
Các công nhân lao động trao đổi về các quy định phòng, chống COVID-19 tại doanh nghiệp. Ảnh: Ngọc Ánh
Các công nhân lao động trao đổi về các quy định phòng, chống COVID-19 tại doanh nghiệp. Ảnh: Ngọc Ánh
Lên top