CEP đồng hành cùng người lao động nghèo vượt khó

Đại diện Tổ chức Tài chính vi mô CEP tặng quà cho người lao động... Ảnh: Thu Hà.
Đại diện Tổ chức Tài chính vi mô CEP tặng quà cho người lao động... Ảnh: Thu Hà.
Đại diện Tổ chức Tài chính vi mô CEP tặng quà cho người lao động... Ảnh: Thu Hà.
Lên top