Quỹ CEP chuyển đổi thành Tổ chức tài chính vi mô

Đại biểu cắt băng khai trương Tổ chức tài chính vi mô CEP
Đại biểu cắt băng khai trương Tổ chức tài chính vi mô CEP
Đại biểu cắt băng khai trương Tổ chức tài chính vi mô CEP
Lên top