Trao 60 suất hỗ trợ cho đoàn viên bị ảnh hưởng COVID-19

Liên đoàn Lao động huyện Quốc Oai, Hà Nội trao hỗ trợ. Ảnh: Quốc Oai
Liên đoàn Lao động huyện Quốc Oai, Hà Nội trao hỗ trợ. Ảnh: Quốc Oai
Liên đoàn Lao động huyện Quốc Oai, Hà Nội trao hỗ trợ. Ảnh: Quốc Oai
Lên top