Bệnh nhân COVID-19 số 268 ở Hà Giang là một ca bệnh đặc biệt về mặt dịch tễ

Cán bộ y tế thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch tại thôn Pín Tủng. Ảnh: CTV
Cán bộ y tế thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch tại thôn Pín Tủng. Ảnh: CTV
Cán bộ y tế thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch tại thôn Pín Tủng. Ảnh: CTV
Lên top