Công ty PouYuen tiếp tục hoạt động, giảm 20.000 công nhân so với trước

Người lao động tại Công ty TNHH Pou Yuen. Ảnh: Nam Dương
Người lao động tại Công ty TNHH Pou Yuen. Ảnh: Nam Dương
Người lao động tại Công ty TNHH Pou Yuen. Ảnh: Nam Dương
Lên top