Công đoàn Ứng Hoà tiếp nhận 200 khẩu trang do các cô giáo may tặng

Liên đoàn Lao động huyện Ứng Hoà trao hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi COVID-19. Ảnh: Ứng Hoà
Liên đoàn Lao động huyện Ứng Hoà trao hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi COVID-19. Ảnh: Ứng Hoà
Liên đoàn Lao động huyện Ứng Hoà trao hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi COVID-19. Ảnh: Ứng Hoà
Lên top