CĐKKT Hải Phòng: Tập huấn Điều lệ Công đoàn 12 tới hơn 500 cán bộ CĐCS

Chủ tịch LĐLĐ TP.Hải Phòng thông tin tại Hội nghị triển khai Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa 12 của Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng. Ảnh MD
Chủ tịch LĐLĐ TP.Hải Phòng thông tin tại Hội nghị triển khai Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa 12 của Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng. Ảnh MD
Chủ tịch LĐLĐ TP.Hải Phòng thông tin tại Hội nghị triển khai Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa 12 của Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng. Ảnh MD
Lên top