LĐLĐ Kiến Thụy (Hải Phòng): Hơn 600 con CNVCLĐ tham gia vui tết Trung thu

Tiết mục văn nghệ đặc sắc tại chương trình "Vui Tết trung thu" LĐLĐ huyện Kiến Thụy Hải Phòng.
Tiết mục văn nghệ đặc sắc tại chương trình "Vui Tết trung thu" LĐLĐ huyện Kiến Thụy Hải Phòng.
Tiết mục văn nghệ đặc sắc tại chương trình "Vui Tết trung thu" LĐLĐ huyện Kiến Thụy Hải Phòng.
Lên top