Hải Phòng: Gần 200 cán bộ công đoàn dự tập huấn Điều lệ Công đoàn khóa 12

Gần 200 cán bộ công đoàn Khối thi đua CĐCS trực thuộc LĐLĐ TP.Hải Phòng dự tập huấn Điều lệ 12 CĐVN. Ảnh MD
Gần 200 cán bộ công đoàn Khối thi đua CĐCS trực thuộc LĐLĐ TP.Hải Phòng dự tập huấn Điều lệ 12 CĐVN. Ảnh MD
Gần 200 cán bộ công đoàn Khối thi đua CĐCS trực thuộc LĐLĐ TP.Hải Phòng dự tập huấn Điều lệ 12 CĐVN. Ảnh MD
Lên top