CĐ Liên hiệp HTX Thương mại TP. Hồ Chí Minh trao 100 triệu đồng cho người dân vùng tâm bão Quảng Bình

Bà Nguyễn Kim Dung - UV BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam; Chủ tịch CĐ Liên hiệp HTX TM TP. Hồ Chí Minh - trao quà cho người dân xã Quảng Văn. Ảnh: Lê Phi Long
Bà Nguyễn Kim Dung - UV BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam; Chủ tịch CĐ Liên hiệp HTX TM TP. Hồ Chí Minh - trao quà cho người dân xã Quảng Văn. Ảnh: Lê Phi Long
Bà Nguyễn Kim Dung - UV BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam; Chủ tịch CĐ Liên hiệp HTX TM TP. Hồ Chí Minh - trao quà cho người dân xã Quảng Văn. Ảnh: Lê Phi Long
Lên top