Cán bộ, người lao động Điện lực Đắk Nông tham gia hiến máu cứu người

250 CBCNV trong toàn Công ty Điện lực Đắk Nông tham gia hiến máu cứu người
250 CBCNV trong toàn Công ty Điện lực Đắk Nông tham gia hiến máu cứu người
250 CBCNV trong toàn Công ty Điện lực Đắk Nông tham gia hiến máu cứu người
Lên top