2.200 CNVCLĐ ngành điện miền Nam hiến máu nhân đạo

CNVCLĐ Tổng Công ty Điện lực miền Nam hiến máu. Ảnh Đức Long
CNVCLĐ Tổng Công ty Điện lực miền Nam hiến máu. Ảnh Đức Long
CNVCLĐ Tổng Công ty Điện lực miền Nam hiến máu. Ảnh Đức Long
Lên top